List pre Mesto Lučenec

HANYX s.r.o., Novomeského 30, 984 03 Lučenec

 Mestský úrad Lučenec

Ulica novohradská č.1

                                           984 01  Lučenec

Vážené Mesto Lučenec !
Obchodná spoločnosť HANYX s.r.o. si Vás dovoľuje opätovne osloviť s
návrhom na uzatvorenie zmluvy, ktorej návrh predkladáme v prílohe,
nakoľko náš záujem poskytovať obyvateľom Lučenca služby, o ktoré podľa
našich informácií záujem medzi obyvateľmi stále je, pretrváva.
Veľmi nás potešila informácia, že Mesto Lučenec zmenilo svoj postoj k
spolupráci s ďalšími poskytovateľmi služieb v oblasti výkupu komunálneho
odpadu, okrem obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o.,  uzatvorilo dňa
25.10.2019 zmluvu na výkup vyhradeného prúdu odpadu,konkrétne oleja,so
spoločnosťou Trafin Oil.
Veríme, že vzhľadom na vyššie uvedené, sa môžeme tešiť na spoluprácu  v
prospech obyvateľov Mesta Lučenec.
Za Vašu odpoveď ďakujeme a ostávame s pozdravom.
 
Lučenec, 18.11.2019                                                                          …………………………….
                                                              HANYX s.r.o.
                                                                                  Peter Hanes– konateľ