O Nás

HANYX s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá mobilným výkupom papiera. Odvoz papiera vykonávame ZDARMA.

Vykupujeme:

  • noviny
  • časopisy
  • knihy
  • letáky

Odvážime Váš zberový papier priamo vo vozidle a vymeníme ho za hygienické výrobky podľa vášho výberu.

O Výkupe

Výhody výkupu papiera

Motivácia

Za separovaný odpad dostanete papierenské výrobky podľa aktuálnej ponuky a vlastného výberu

Výber výkupcu

Máte možnosť vybrať si výkupcu, ktorý Vám najviac vyhovuje (časovo, ponukou, ...)

Dostupnosť

Výkup nazbieraného papiera je možný aj individuálne po telefonickom dohovore.

Znižovanie odpadu

Výkup ma pozitívny efekt na množstvo komunálneho odpadu vo Vašom meste/obci

Zvyšovanie separácie

Čím väčší počet výkupcov v meste/obci, tým väčšie vyseparované množstvo z komunálneho odpadu

Spolupráca s OZV

Pravidelné hlásenia pre OZV a OÚ po každom zrealizovanom výkupe vo Vašom meste/obci